دانشنامه نماز بزرگنمایی

دانشنامه نماز

نرم افزار جامع پیرامون نماز

جزییات بیشتر

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

15,000 تومان

معرفى بیش از 1500  عنوان كتاب درباره نماز به زبان فارسى، عربى، انگلیسی و...

اشعار
460 قطعه شعر  به صورت غزل و قصیده و دوبیتی

نمازگزاران

قریب به 250 مطلب از اهل بیت (ع) و انبیاء و بزرگان در مورد نماز به صورت آموزشی و ...


كتابخانه 

186 عنوان کتاب (با بیش از 1800 ریزفهرست) پیرامون نماز


پرسمان
بیش از 4700  پرسش و پاسخ  پیرامون مسائل مختلف مربوط به نماز در 20 موضوع اصلی

احکام
معرفی کامل احکام وضو، نماز، تیمم و ... از 22 مرجع


حکایات

نزدیک به 40  عنوان حکایات به صورت متني پيرامون نماز

آموزش
   
دارای بخش های آموزش (100 مطلب)، اقسام نماز (85 مطلب) ، تعقیبات نماز (300 مطلب)، اعمال نماز (600 مطلب)، آفات نماز (30 مطلب)، نکات پزشکی (40 مطلب)، آموزش نماز با تصویر و صوت، آموزش با فیلم و صوت (100 مطلب)


آیات و روایات

900 حدیث (راوی، متن عربی و ترجمه فارسی و منبع) در بیش از 30 گروه و 89 آیه از قرآن در رابطه با نماز

نوا و نما
مجموعه صوتی کامل و جالبی از سخنرانی (150 مورد) ، آموزش (100مورد) ، اذان های ماندگار (110 مورد)، نماز علماء (14 مورد)،  فیلم (6 مورد) و کلیپ (30 مورد) درباره نماز

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

دانشنامه نماز

دانشنامه نماز

نرم افزار جامع پیرامون نماز

مرور خود را بنویسید