نرم افزار کتابشناسي پارس بزرگنمایی

نرم افزار کتابشناسي پارس

معرفي و کتابنامه بيش از 64000 کتاب در موضوعات مختلف

جزییات بیشتر

7,000 تومان

معرفي و کتابنامه بيش از 64000 کتاب در موضوعات مختلف

فهرست موضوعي بيش از 20000 کتاب

امکان مشاهده ليست کتابها، ناشران و نويسندگان همراه با ليست تاليفات هر کدام بصورت جداگانه

امکان فيش برداري و انتقال آن به يادداشت

جستجوي سريع در تمامي مولفه هاي کتاب بصورت ترکيبي

امکان خروجي گرفتن از اطلاعات بخش يادداشت

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

نرم افزار کتابشناسي پارس

نرم افزار کتابشناسي پارس

معرفي و کتابنامه بيش از 64000 کتاب در موضوعات مختلف

مرور خود را بنویسید