الجامع فی الرجال بزرگنمایی

الجامع فی الرجال

کتاب الجامع فی الرجال(12 جلد)

تألیف شیخ محقق زنجانی از مهمترین تألیفات رجالی امامیه

تحقیق این کتاب حاصل چندین سال تلاش علمی آیت الله حسینی قزوینی و گروهی از پژوهشگران علم رجال می باشد. این کتاب در 12 جلد و توسط انتشارات حضرت ولی عصر عج به زیور طبع آراسته شده است.

هنگام خرید به این نکته توجه کنید: تهیه و ارسال این کتاب بین یک هفته تا ده روز طول می کشد.

 شماره تلفن 02537735831  (داخلی 120)

جزییات بیشتر

وضعیت: این محصول در انبار موجود نیست


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

0 تومان

از جمله ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.       ذکر ترجمه و برخی روایات راوی: مولف کتاب بعد از ذکر راوی ترجمه آن را آورده بعضی از روایاتی که راوی روایت کرده است را آورده است. همچنین مشایخ شاگردان او و سپس مسله اتحاد یا ارسال یا تصحیف را حول این راوی بیان می کند.

2.      رعایت اسلوب رجالی در ذکر عناوین روات: محقق زنجانی اسلوب مولفین رجالی دیگر را در ذکر عناوین روات تبعیت کرده است؛ یعنی ابتدا اسم روات با ذکر کنیه آنان در روایات و اسناد آورده شده است. سپس در آخر بحث و بعد از ذکر القاب تعدادی از روات و ذکر بابی خاص برای روات نساء؛ این کتاب به فوائد رجالیه ده گانه تحت عنوان "الخاتمة" ختم می شود.

3.      بررسی وثاقت راوی طی سه مرحله: محقق زنجانی بحث حول راوی و وثاقت وی را طی سه مرحله پیگیری می کند: اول: مصاحبت و هم نشینی راوی دوم: در صورت عدم امکان مصاحبت راوی به روایات ترجمه کننده راوی اعتماد می کند. سوم: در صورت عدم وجود روایتی که بیان کننده حال راوی باشد امارات و قرائن را در وثاقت یا جرح راوی در نظر می گیرد.

4.      استفاده از منابع معتبر تشیع و اهل سنت: مصادر اسلامی معتبر شیعه و سنی در دستور کار محقق زنجانی قرار دارد. که این موضوع به تقریب بین مذاهب اسلامی و سعی او بر بزرگداشت این تقریب بر می گردد.به طوری که ایشان بیان می کند که سبب رجوع وی به صحیحین به خاطر اتحاد جمع زیادی از روات مصادر شیعه و سنی است و این اشتراک و امتزاج در بین روات در هر دو مذهب موجود می باشد. آنچه که برای ما آشکار است اتحاد عقیده و انسجام بین مصادر حدیثی هر دو طائفه است.

5.      بررسی اتحاد روات: مساله اتحاد بعض روات از مسائل مهمی است که در جرح و تعدیل مطرح است و مولف این کتاب اسلوب تحقیق علمی و استدلالی را دراین زمینه پیش رو قرار داده است.

6.      استناد به مصادر عامه: از تفاوت های این کتاب نسبت به سائر مولفات شیعه آن است که محقق زنجانی ترجمه روات شیعه را با استناد به مصادر عامه مانند: "لسان المیزان" تالیف ابن حجر عسقلانی و "الفهرست" تالیف ابن ندیم و "شذرات الذهب" تالیف عماد الحنبلی و "تقریب التهذیب" تالیف ابن حجر عسقلانی و "المختصر" تالیف ذهبی انجام داده است

7.      توجه به ذکر روات در صحیحین: همان طور که مولف بر روات احادیث صحیحه موجود در صحیحین اعتماد کرد، در آخر هر باب قسمتی به عنوان "تذییل" آورده است و در آن  به روات مذکور در صحیحین اشاره کرده است. مولف، سبب این اسلوب خود را دو علت می داند: اول: اینکه صحیح بخاری و صحیح مسلم دو مصدر اصلی نزد اهل سنت هستند. دوم: مولفین مصادر شیعه در بسیاری از موارد از روات موجود در صحیحین روایت کرده اند.

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

الجامع فی الرجال

الجامع فی الرجال

کتاب الجامع فی الرجال(12 جلد)

تألیف شیخ محقق زنجانی از مهمترین تألیفات رجالی امامیه

تحقیق این کتاب حاصل چندین سال تلاش علمی آیت الله حسینی قزوینی و گروهی از پژوهشگران علم رجال می باشد. این کتاب در 12 جلد و توسط انتشارات حضرت ولی عصر عج به زیور طبع آراسته شده است.

هنگام خرید به این نکته توجه کنید: تهیه و ارسال این کتاب بین یک هفته تا ده روز طول می کشد.

 شماره تلفن 02537735831  (داخلی 120)

مرور خود را بنویسید

شاخه ها

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده